Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
 
> Startsidan
Trialog i Boden (2)
px
2014-05-25

Bodens kommun samlar och säkrar sina insatser för och tillsammans med kommunens unga i ett nytt Barn- och Ungdomspolitiskt program. Trialog har uppdraget att ge processtöd i utvecklingsarbetet. Samarbetet inleddes under 2013 (se tidigare artikel) och fortsattes nu under två intensiva januaridagar.

Tillväxtförvaltningens samordnande tjänstemän Roger Arespång och Göran Ahlström tog under dag 1 del av Trialogs reflekterande inspel "Om styrdokument" varefter dag 2 kunde fokusera på det nya programmets innehåll.
 Som vanligt visade en inventering av kommunens tidigare arbete att de åtgärder som bör prioriteras handlar om implementering och stödjande strukturer. Förutsatt att berörd nämnd gillar förslaget till process och det första program av "direktivkaraktär" dagarna resulterade i tillsätts i förstone en representativ projektgrupp för planering och förankring. Förhoppningsvis mer i kommande artiklar. 
För mer info
px
För mer info: Enhetschef Tillväxtförvaltningen Unga Roger Arespång

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser