Click for English version
 
 
> Startsidan
The Big Picture - San Fransisco YC
px
2014-01-26

San Fransisco Youth Commission har i sitt senaste nyhetsbrev sänt ett budskap som är en lysande påminnelse om "what it is all about". Läs och sprid det gärna som en påminnelse till era unga därute...

I kontakten med inflytandeforum av alla de slag runt om i våra kommuner är det inte ovanligt att det går att finna "grus i maskineriet" när det kommer till vad som borde vara en av huvudanledningarna till forumets "reason for being": möjligheten för landets unga att vara part i de lokala beslutsprocesserna.

Budskapet från SFYC kan tjäna som ett effektivt och vackert "kom-ihåg", såväl för våra unga som för oss på samordnande och stödjande nivå. Samtidigt - varför inte se det som en hyllning till det goda arbete vi alla dagligen ägnar oss åt - du som ungdomssamordnare - du förtjänar det! 
 
"What is the first step of community building?"  It is reaching out and spending time with folks.  It is figuring out the things we have in common and values we identify as worth fighting for.  It is making that initial connection. "Obviously, just taking the first step is not enough; what else is required to build community?"  Following up, and thinking of plans together to transform these values and principles we share into physical changes in our environment.  At the end of the day, that is what we here at the Youth Commission are trying to do through affecting policy-making and design.”  
 

För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser