Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
 
> Startsidan
Barnkompetens och barns perspektiv
px
2014-09-03

”Det ska inte vara beroende av vem man möter i vården, hur man blir bemött – barnkompetensen måste säkras”. Barn- och äldreminister Maria Larssons inledningsord på barnrättsdagarna i Örebro våren 2013 fick stå som citatkompis till utsagan från ett av de vårdade barnen på Barnkliniken Sörmland: ”Man vill ju inte möta en suris”…

2014 års klinikdagar fortsatte processen kring delaktighet och inflytande på Barnkliniken, Landstinget Sörmland. 160 medarbetare från Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna får under en dag dels ta del av hur den första delen i delaktighetsprojektet – medarbetarnas delaktighet (se tidigare artiklar) fortskridit och dels gemensamt under interaktiva former reflektera över begrepp som ”barnkompetens”, ”barns perspektiv” och ”utvidgad professionalism”.
 
Medarbetarnas delaktighetsprocess har kommit fram till en inspirerande redovisning från flera av delaktighetsgrupperna. Frågor kring bemanning, morgonmötet, tidsåtgång och, inte minst rondens utformning stod i fokus då medarbetare från olika enheter berättade om sitt utvecklingsarbete. Hur ansvaret för den klassiska ”Ronden” på en av avdelningarna flyttats från läkaren till sköterskorna var en av de saker som väckte stort intresse.
 
Delaktighetsgrupperna är ett av resultaten av den process som startade med Trialogs utbildning kring Delaktighetstrappan och framtagandet av vårt enkätverktyg i största möjliga delaktighet 2013.
 
Under dagen gjorde dessutom Ove Strand tillsammans med Åsa Stålhane från Sektionen för folkrättsfrågor i Landstinget Sörmland inspel under rubriken ”Tankar kring barns delaktighet och vårt bemötande”.
 
De engagerade medarbetarna brainstormade om frågan ”Hur kan vi stärka barnets delaktighet genom att arbeta med vårt bemötande?” och klinikchefen Diana Bornstein Welff kunde i en sammanfattning konstatera att insikten om ”vilka vi är här för” på barn- och ungdomskliniken Sörmland känns starkt förankrad i medarbetarleden. Ändå finns anledning att åter och åter väcka frågorna. Nya tider ger kliniken nya slags möten med barn och familjer med nya vanor och tankesätt.
 
Processen med delaktighet, för medarbetare och patienter, går vidare. Framöver dessutom berikad med Trialogs uppmaning till patientsäkerhets-gruppen att lägga in avvikelserapportering gällande delaktighet och inflytande i sitt system för kvalitetssäkring. ”Naturligtvis”, var svaret.

Processen med delaktighet är inne på sitt andra år. För Trialogs del är sjukvården en ny bekantskap. Mycket mer komplex än den kommunala organisationen som med sina oftast vattentäta skott och parallella strukturer som belastning ändå ter sig relativt enkel i jämförelse.

Ändå är likheterna slående - det handlar ju om människor.
För mer info
px
Klinikchef Diana Bornstein Welff

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser