Click for English version
 
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Barnkonventionen 25 år
px
2014-11-20

Vingar för frihet och framtid.

Konventionen om barnets rättigheter fyller 25 år. Redan efter ett år ratificerade Sverige som ett av de allra första länderna konventionen och idag finns allt starkare krafter för att de 54 artiklarna ska upphöjas till lag. I väntan på att det ska ske har de senaste åren rättighetsperspektivet i konventionen lyfts fram.

I de flesta av Trialogs uppdrag ligger barnkonventionens artikel 12 som en grundval för styrdokument och implementeringsåtgärder. Som av en händelse blev det just på 25-årsdagen som vi kunde skicka ett första utkast till checklista för mötet mellan sjukvådspersonal och barnet som patient till projektledningen för vårt största uppdrag sedan två år.

- Har patienten fått information om anledningen till besöket?
- Fick patienten ställa frågor?
- Lyssnade man till mina tankar och önskemål?


Som synes en "2-partscheck" med 7 frågor för vardera parten. Delaktighetsprocessen på Barn- och ungdomskliniken Sörmland går i o m 2015 in i "steg 2" som fokuserar på patientens delaktighet. Efter klinikdagarna som beskrivits i tidigare artikel finns ett bra material som i december förvandlas till handlingsplaner för allt från värdegrundsarbete till insatser för stärkt bemötande, tillgänglighet och delaktighet.


För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser