Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Älvdalen - nästa steg
px
2015-04-07

Älvdalens kommun tar nya steg tillsammans med Trialog. Efter utbildningsserien 2013 utarbetar vi nu en strategi för implementering. Det Samverkansråd som tillsattes under 2013 som dialogforum för ungdomar och beslutsfattare ska omgärdas av de mest matchande stödjande strukturerna i en nyligen förändrad organisation. Till grund för planeringen framöver ligger även erfarenheterna från Dimpaprocessen.

Enhetschef Björn Tegn'er och ungdomssamordnare Tomas Nord från enheten Arbete & Utveckling mötte Trialog under ett tvådagarspass i Tällberg, där "Barn- och ungdomspolitiskt program" stod på programmet. Efter en inventering av kommunens arbete hittills och genomgång av styrkor och svagheter i form av SWOT-analys var det dalakommunens styrande dokument - främst den s k "Dalastrategin" som var utgångspunkten för planering av processens fortsatta steg och kommande insatser.
Trialog fortsätter att under året bidra med stödinsatser såväl på distans som på plats.

För mer info
px
Ungdomssamordnare Tomas Nord.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser