Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Uthålliga processer ...
px
2015-09-21

Trialogs uppdrag har sedan starten för 10 år sedan fått en allt långsiktigare karaktär. Processtöd oftare än ”scenframträdanden”, strategier och implementering oftare än workshops. Samtidigt blir uppdragen fleråriga.
 
När hösten anträds är det i huvudsak tre uppdrag som planeras – samtliga är återkommande i Trialogarkivet. För tredje året ger vi olika former av stöd till Sörmlands landstings process kring delaktighet för patienten – barnet. (Se artikel).
 
På klinikdagarna i inledningen av september – enligt en av de ca 170 deltagarna ”den bästa på 12 år” – låg fokus denna gång helt och hållet på barnet i patientsituationen. Bemötandefrågor konkretiserades i deltagarnas erfarenhetsutbyte med hjälp av ”stop, start, continue”-metoden och materialet från dagarna kommer under hösten att omvandlas till metoder för implementering av Barn- och Ungdomsklinikens värdegrund.
 
Årets uppdrag för NUNI (se artikel) har lett fram till slutkonferens och slutrapport till myndigheten (regeringen).
 
I Älvdalen planerar vi insatser tillsammans med Rädda Barnen som fortsättning på framtagandet av det Barn- och ungdomspolitiska programmet. (Se artikel). Nya politiker och unga ska få hjälp att ta över det arbete som påbörjades i o m Trialogs insatser 2013. Även här är det fokus på barnen, utifrån barnkonventionens artikel 12.


För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser