Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i lärarexamen
px
2007-01-29

Hur ser lärare eller blivande lärare på Trialog och Trialogmetoden? Ett sätt att ta reda på det kan vara att ta del av examensarbeten från lärarutbildningarna runt om i landet.

lararexamen

I mängden av skrifter och avhandlingar om elevinflytande har det senaste året studenter i sitt examensarbete – den avslutande uppsatsen – börjat hitta fram till Trialog. Två studenter har på olika sätt använt sig av Trialogmetoden i sin studie, antingen som inspiration eller som huvudmetod för arbetet. Klicka på länkarna längst ner på denna sida för att läsa uppsatserna.

Stina Lindén har sedan många år arbetat som lärare i svenska och tyska på gymnasiet i Hässleholm. Hennes examensuppsats  ”Elevinflytande – en överenskommelse.” (2007), undersöker vilket inflytande elever på gymnasiet har över sin undervisning, med utgångspunkt i det estetiska programmet på en gymnasieskola i Skåne. Som grund för undersökningen har Stina Lindén valt en del av Trialogmetoden.

Malin Bergström är ny-examinerad lärare i so-ämnen, med några års erfarenheter från främst högstadiet i Strängnäs kommun. I ”Elevinflytande. En skendemokrati?” (2006 )jämför hon graden av inflytande eleverna har genom sitt elevråd på en kommunal skola och en friskola, båda högstadieskolor. (Trialog omnämns främst på sid 40 – 41).
Länkar:

uppladdat/Elevinflytandeenoverenskommelse(1).pdf
uppladdat/Elevinflytandeenoverenskommelse(2).pdf

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser