Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Edsbyn
px
2007-01-26

Trialogmetoden som ett alternativ till ”Lokal styrelse med elevmajoritet”? Voxnadalens gymnasium i Edsbyn (Ovanåkers kommun) är en av de gymnasieskolor som drabbas av ett eventuellt beslut att ta bort lokal styrelse med elevmajoritet.

När nu framtiden för denna form av samverkan ser oviss ut i o m att försökstiden för lokala styrelser med
  smedjebacken
elevmajoritet går ut 2007-07-01 har en oro uppstått på flera gymnasieskolor i landet: Hur och kring vilka frågor ska samverkan ske framöver, om detta inte längre finns reglerat i gällande överenskommelser? Kommer elevernas möjligheter att påverka verksamheten att beskäras?

Eftersom Trialogmetoden just definierar delaktighetens villkor med ovan nämnda utgångspunkt kan samverkan och inflytande mycket väl fortgå som tidigare, kanske t o m med än högre kvalitet. Voxnadalens elevråd och representanter från den lokala styrelsen fick under en dag i dec ta del av utbildningen i Trialogmetoden och genomförde därefter undersökningen Trialogen. (Se Trialogmetoden pdf).

smedjebacken   Reaktionerna bland eleverna var mycket positiva. Dels upplevde man att genomgången tydliggjorde hur möjligheterna till delaktighet faktiskt ser ut på det egna gymnasiet, dels att man kom ett steg vidare i insikt och kunskap om inflytandefrågor. Vilket kommer att berika det fortsatta arbetet – oavsett om det sker i elevråd eller i något alternativ till lokala styrelsen.

Från elevernas utvärdering: ”Jag tyckte att det var bra. Dagen har varit lärorik! Nu förstår jag mer över hur man som elev borde få (och får) vara med och bestämma. Det är mycket som man inte har tänkt på som är viktigt att veta och som man fått reda på idag...tack!!”

”Jag tror att det skulle vara nyttigt för både lärare och rektorer att höra det vi fått lyssna på idag. Det känns som att vi har ganska mycket inflytande på vår skola, och att vi får påverka så mycket vi kan. Ibland är det kanske något man skulle vilja vara med och bestämma mer över, t ex enskilda kurser, men det är inte alltid möjligt. Jag tycker att de övningar vi gjort varit bra och tänkvärda, och föreläsningar intressant. Bra! Men som sagt, upplys lärarna om detta också!"
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser