Click for English version
 
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
 
> Startsidan
Trialog på Sveriges Ungdomsråd IRL 2
px
2006-11-03

Sveriges Ungdomsråds rikskonferens IRL hölls i år i Ed i Dalsland 2 – 5 nov. Temat, som syftade till att hjälpa ungdomsråd från landets alla kommuner att få ett djupare inflytande över den kommunala politiken, var ”Vässa dina verktyg”.   smedjebacken

smedjebacken   Under rubriken ”Inflytande IRL” fick medlemmar från olika ungdomsråd i landet bekanta sig med Trialogmetoden som analysverktyg. I den praktiska delen av föreläsningen användes för första gången den nya versionen av trialogkort, med exempel från den kommunala beslutsgången. Dessa gav upphov till en mängd intressanta funderingar och reflektioner från ett synnerligen kapabelt och initierat gäng.

Några ord från deltagarnas utvärdering:
px
”Det känns som att jag kommer att ha nytta från det här i framtiden.”

px
”Mycket givande. Metoden är verkligen bra. Behovet finns verkligen bland u-råd och politiker. Kan definitivt bidra till en bra dialog om inflytande!”

px
”Skalan är en bra måttstock. Bra för att få igång en dialog mellan vuxna och ungdomar. Ökar medvetenheten.”


smedjebacken
Mimmi Eriksson, förbundsordförande i Sveriges Ungdomsråd
- i Trialogs workshop flankerad av ungdomsrådsmedlemmar
från Umeå och Smedjebacken.
För mer info
px
Kontakta Ellinor Aaby Olsson, styrelseledamot i Sveriges Ungdomsråd, eller Mimmi Eriksson, förbundsordförande Sveriges Ungdomsråd.
px
> Ellinor Aaby Olsson
> Mimmi Eriksson
Länkar:

Sveriges Ungdomsråd


trialog/school/uppladdat/Sveriges ungdomsråd(1).pdf

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser