Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog hos Barnombudsmannen
px
2006-10-23

Månd 23 okt var Ove Strand inbjuden till BO:s centrala kansli i Stockholm för att presentera Trialogmetoden. Ett 15-taltjänstemän med Barnombuds-mannen Lena Nyberg i spetsen bänkade sig i det ljusa konferens-rummet på Norr Mälarstrand och fick ta del av Trialogs dagsaktuella processer ute på några av landets skolor. Presentationen gav upphov till reflektioner om begrepp som   BarnOmbudsmannen
”dekoration”, och ”Ungdomsråd som remissinstans” liksom funderingar om hur elever som normalt inte känner sig det minsta delaktiga i sin faktiska verklighet kan ta till sig delaktighet och inflytande.

Trialogs nya pedagogiska material (kortlekarna med exempel på olika grader av elevinflytande) provanvändes, och till dagens presentation fanns även en uppsättning kort med exempel från kommunal ungdomspolitik färdig att använda, bl a följande situationsbild:

Den nya ”Översiktsplanen” för kommunen skickas till Ungdomsrådet. Den är på 24 sidor + 16 bilagor och man har två månader på sig att komma in med sina synpunkter. ” (Steg 5 på delaktighetstrappan ”Lämna synpunkter/remiss” alt steg 1–2 ”Skendemokrati”).

BarnOmbudsmannen

På flera sätt uppfattades genomgången som givande och intressant. Exempelvis menade Kenneth Ljung, projektledare på BO, att en av fördelarna med Trialogmetoden är att den gör de mjuka värdena ”hårda”. Just att analysen av olika grader av delaktighet och inflytande  konkret överförs till utvärdering och målsättning i matrisform skiljer ut Trialog från de många andra sammanhang där inflytandefrågor oftast stannar på en övergripande teoretisk nivå.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser