Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
Trialog i Smedjebacken, Dalarna
px
2006-10-18

"I Trialogmetoden har Ove Strand gett skolan och andra ett verktyg för att på
ett roligt och lärorikt sätt arbeta med demokratins principer. Elever, lärare och skolledning har ett utmärkt koncept att aktivt arbeta för en fördjupad skoldemokrati. Inflytande och delaktighet kan bli på "riktigt" och inte bara en dekoration som finns i skolans läroplan",
säger Birger Tuominen, fritidskonsulent och ansvarig för ungdomsdemokratifrågor i Smedjebackens kommun.

Trialogs process är nu igång i Dalarna i och med att Smedjebackens två skolor, åk 7 – 9 har påbörjat fortbildningen för elevråd och skolledning.

smedjebacken   smedjebacken   smedjebacken

I ett interaktivt utbildningspass har grupperna tagit del av Trialogmetoden - föreläsning om delaktighetstrappans olika dimensioner av inflytande och efterföljande gruppdiskussioner med de olika trialogkorten som utgångspunkt.

Bra metod! Jag tyckte det var jätte-intressant. Man börjar se inflytande på ett helt annat sätt! Förut så tänkte man inte så mycket på det.
(Från elevernas utvärdering)
  smedjebacken

I ett andra steg har nu både elevråd och skolledning gått igenom enkätprogrammet Trialogen, med dess utvärderings- och målsättningsdelar, utifrån delaktighetstrappan och Trialogmetoden.

smedjebacken   Det var hur intressant som helst att höra samtalen mellan datorerna. Elever som första gången på allvar reflekterar över på vilket sätt de egentligen har inflytande eller inte i olika frågor. Och som diskuterar sig fram till hur det borde vara. Äntligen!
(Birger Tuominen)

I ett tredje steg har sedan skolledning och elever ur elevråden mötts i en projektgrupp, för att under Trialogs ledning studera rapporterna från undersökningen. Elevernas värder-ingar av ”upplevt” och ”önskat” inflyt-ande, jämfört med skolledningens, har legat till grund för samtal och funderingar över vilka prioriteringar som är de viktigaste framöver gällande elevinflytandearbetet.   smedjebacken

Härnäst står utbildning av lärarpersonalen på tur, och då kommer elev-inflytande i klassrumssituationen att hamna i fokus för enkäter och målsättningsdialog parterna emellan.
För mer info
px
Kontakta Birger Tuominen, fritidskonsulent och ansvarig för ungdomsdemokratifrågor i Smedjebackens kommun, för mer information eller referenser.
px
> Birger Tuominen
Länkar:

> Smedjebackens Ungdomsråd
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser