Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Umeå
px
2006-09-28

Vad är egentligen elevinflytande? Vad har det med inlärning att göra? Ansvarstagande? Trialog går nu djupt in i skolans verksamheter och analyserar hur villkoren för delaktighet och inflytande ser ut..

Umeås ”högstadieskolor” är de första att ta del av den senaste versionen av utbildningspaketet ”Medskapande i skolans vardag”. Som en början på processen har de 9 skolornas ledning fått en första fortbildning och den 27 sept fick elevrådens samarbetsforum ”PIFF” (Påverkan, Inflytande, Förbättra och Förändra) ta del av Trialogs metod och olika exempel på vad elevinflytande kan vara.

umeå
På bilden funderar ungdomarna med hjälp av Ove Strand på vilken grad av inflytande exemplen på de nya ”Trialogkorten” rymmer. ”Vem har mest?”
Foto: Ida Östensson

Umeås elevråd har tillsammans med Ida Östensson, (ungdomsombud i Umeå fram till okt 06), tagit fram inte mindre än 35 områden som man vill utöva påverkan inom. Högst på listan står ”Schema”, ”Mat/matsal” och ”Cafeterian”. Ida, som ansvarade för utbildningsdagarna för skolledare och elevrådsrepresentanter, skriver i sin slutrapport ”I-D-A Slutrapport - Barnens röst är stadens röst” om Trialogmetoden:

"Här kommer tips på vad som krävs samt vad man även behöver tänka på för att lyckas med arbetet med ungas inflytande:

Varje klass och all personal gör deltagandestegen/trialogen (utvärderar sitt inflytande)."
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser