Click for English version
 
 
> Startsidan
San Fransisco Youth Commission
px
2006-07-04

Trialog besökte i inledningen av maj San Francisco och inledde ett utbyte med ett av USA:s mest intressanta forum för inflytande – SFYC. På flera sätt gav denna form för hur ungdomar ska komma till tals perspektiv på våra svenska förhållanden.

En intressant iakttagelse gäller den ständigt aktuella diskussionen i våra kommuner: ska Ungdomsrådet/Ungdomsfullmäktige (eller vad inflytandeforumen kallas) i första hand vara till som ”bollplank” till politiker/remissinstans för politiska beslut, eller ska de olika projekten för att skapa meningsfulla aktiviteter för kommunens ungdomar vara i fokus? I San Francisco var det ingen tvekan om vad som är viktigast.   sfyc_logo

De 17 ungdomarna i SFYC är var och en utsedda av ”sin” supervisor (ungefär motsvarande kommunalråd för en stadsdel). Som ”commissioner” ansvarar man sedan (helst i minst 5 år) för i första hand en fråga – t ex arbetsmarknad, som man undan för undan alltmer blir något av expert på, och man har ett nära samarbete med sin supervisor.

sfyc
Möte med San Francisco Youth Commission

Ett möte i den pampiga City Hall ger ett imponerande och initierat intryck på åhöraren. Varje commissioner har sin särskilda plats, med namnskylt och mikrofon, och Rachel Antrobus och Kevin Liao lotsar och coachar ungdomarna i de olika ärendena.

Kommissionens ordförande Iqra Ajum berättade att man just dessa dagar i maj irriterat sig över en artikel i S F Chronicle, som haft en artikel om ”fenomenet ungdomars inflytandeorgan i kommunal politik”. Artikeln var lätt ifrågasättande till det som vanligtvis händer, då man i en kommun bestämmer sig för att ta in en eller två ungdomar i det beslutande organet – något som löper risk att  närmast liknas vid en gisslansituation, eller med begrepp hämtade från Trialogmetoden och delaktighetstrappan – dekoration/manipulation. SFYC, som, menade Iqra,  är ett exempel på motsatsen, att ungdomars e-g-e-t forum kan utöva v-e-r-k-l-i-g-t inflytande var inte ens omnämnt i artikeln, vilket alltså irriterade ungdomarna i SFYC.
> Se artikeln, 450 kb i Adobe Acrobat PDF-format

cityhall
Rachel Antrobus, Director och Kevin Liao, Youth Empowerment Coordinator
Länkar:

> San Francisco Youth Commission
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser