Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Stockholmsskolor
px
2006-06-28

Det blev i Storstockholm som Trialog inledde sin verksamhet våren 2006. Uppdrag inom såväl kommunal ungdomspolitik som elevinflytande/skoldemokrati ute på skolor har därmed introducerat Trialog som en värdefull inspiratör och fortbildare för såväl personal som elever/ungdomar.

Ungas röst i Farsta
Trialog har med sin mångåriga erfarenhet av olika slags skolutveckling med fokus på elevinflytande deltagit i Farstas satsning på ungdomar i och utanför skolan. Som handledare och bollplank till ungdomslotsen Anette Dalqvist har Trialog tillfört projektet idéer och kunskap, främst gällande rollen som samordnare för kontaktlärare och elevrådsnätverk. Även för direkta föreläsningar om elevinflytande har Trialog anlitats i projektet.

Järfälla Ungdomsdemokratiprojekt
Trialog har under våren anlitats som handledare/coach i Järfällas projekt för att engagera ungdomar i inflytande och delaktighet. Samordnaren Sara Gustafsson säger om samarbetet med Trialog:

Trialog har stöttat mig att hitta vägar till skoldemokrati. Hjälpt mig att reflektera över hur strukturen ser ut i vår organisation. Det har varit inspirerande och lärorikt att höra Ove Strands gedigna erfarenhet från Strängnäs och andra sammanhang. Trialogmetoden har hjälpt mig att sätta fingret på det som är viktigt, att hitta en gemensam plattform för dialog.

jarfalla
Ove Strand tar med Järfälla Ungdomsråd på en djupdykning i delaktighetens olika nivåer – Trialogmetoden!  Febr -06.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser