Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Umeå (2)
px
2007-04-26

Först ut i Umeå att gå vidare med Trialogmetoden blev Grubbeskolan och Linneaskolan. Efter höstens introduktion samlades elevråd och skolledningar till en gemensam introduktions- och utbildningsdag i Grubbeskolans aula.
 
För de allra flesta blev ord som ”kunskapande” och ”dekoration” nya begrepp att vrida och vända på och under workshopen med trialogkorten gavs rikligt med tillfällen att sätta de nya intrycken på plats - med andra ord att lära sig.
 
Skolorna hade dessutom förberett och beställt varsin egen enkät, vilket gjorde dagen till en heldag under temat ”delaktighet/elevinflytande”. Vid ett kort avstämningsmöte kunde skolornas nybildade projektgrupper som kronan på verket få en första bild av enkätprogrammet Trialogens resultat, i form av rykande färska rapporter. Nu ligger alltså ett omfattande material klart för analys, dialog och målsättning för samarbetet framöver. Effektivt, konstruktivt och konkret! Samt, inte minst – uppfordrande…
 
En kommentar från en elevrådsrepresentant…
 
-Jag tycker att den här dagen har varit mycket givande, har lärt mig oerhört
mycket om elevinflytande. Den har varit betydligt intressantare än de andra två elevutbildningarna jag har deltagit i. "Trialogtestet" var också väldigt roligt göra.
Det här tycker jag att du och/eller dina kollegor ska fortsätta med.

…och en från skolledningshåll:
 
- Bra inledning, bra övningar och bra ledarskap under dagen.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser