Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Smedjebacken (2)
px
2007-05-02

Vilka tankar och reflektioner sätter Trialogmetoden igång i hos lärare? Vilka diskussioner startar då ett helt lärarkollegium utifrån all sin erfarenhet av undervisning problematiserar begreppet delaktighet, med trialogkorten som utgångspunkt?   
 
Närmare 50 lärare på Bergaskolan och Kyrkskolan i Smedjebacken har nu tagit del av Trialogs modell för skoldemokrati, som en direkt fortsättning på den process som inleddes i höstas (se nyhetsarkivet). Nu har alltså även lärarpersonalen tagit del av Trialogs sätt att arbeta med demokratidelen i skolans värdegrund direkt i klassrummet. I fokus, liksom tidigare, står eleven som aktiv part i skolans inre arbete.
 
Introduktionen emottogs med stort intresse av lärarna, som bl a kommenterade sina nya intryck på följande sätt:
 
”Ingen rolig insikt att se var jag själv befinner mig på stegen. Men viktig – för att kunna inbjuda till medbestämmande. Så det var en nyttig info och självklart ett viktigt arbete, då det så tydligt visar att effekten av arbetet leder till goda resultat”.
 
”Vi tror vi är demokratiska, men nu inser jag att vi har mycket att tänka på…”.
 
”Det här är en bra mall hur man kan lägga upp undervisningen och på så vis få med sig eleverna redan i starten.”.
 
”Mycket lärorikt, man har funderat och arbetat mycket med elevinflytande, men fick nu en chans att tänka till i lite nya banor…”.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser