Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog och Myndigheterna
px
2007-06-04

Myndigheterna bakom uppdra-get ”Ungas delaktighet” stimulerar på olika sätt utvecklingen i bl a kommuner och skolor mot uppsatta mål. Just nu i inledningen av juni arrangerar Ungdomsstyrelsen sin workshop ”Vad behövs för att öka ungas inflytande?och Myndigheten för skolutveckling är mitt i  sin nationella konferensserie ”Allas lika värde – Inflytande för skolutveckling”. Trialog följer aktivt båda evenemangen med Ove Strand som deltagare, i den förra som speciellt inbjuden utifrån sina erfarenheter från kommunal ungdomspolitik och nätverk på nationell nivå.
 
Ungdomsstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling genomför arrangemangen tillsammans med ungdomsorganisationerna Sveriges Ungdomsråd, respektive Svea – Sveriges Elevråd, och visar därigenom att man ”lever som man lär”. Syftet med Ungdomsstyrelsens/Sveriges Ungdomsråds workshop är att få fram förslag till hur man på bästa sätt kan stödja kommuner och ungdomsråd i arbetet med lokalt ungdomsinflytande.
 
”Ungdomsstyrelsen kommer att använda synpunkterna från mötet i en rapport till regeringen. I rapporten ska Ungdomsstyrelsen föreslå hur myndigheten kan stödja kommunerna i deras arbete med ungas inflytande, ungas etablering på arbetsmarknaden, social inkludering av unga, bättre kunskap om ungdomar, och andra områden som ingår i EU:s ungdomspolitiska mål och EU:s strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin).
Workshopen kommer att ge deltagarna möjlighet att påverka innehållet i det förslag som myndigheten ska presentera för regeringen, så att det motsvarar de behov som finns i kommunerna.”
 
För mer info
px
Per-Uno Frank, handläggare, verksamhetsområdet nationell och kommunal ungdomspolitik
per-uno.frank@ungdomsstyrelsen.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser