Click for English version
 
 
> Startsidan
Svea anlitar Trialog
px
2007-08-17

Sveriges elevråd, Svea står varje år för mängder av utbildningsinsatser runt om i landets skolor. Svea samarbetar bl a med Lärarförbundet och genomför tillsammans med Myndigheten för Skolutveckling årets nationella konferensserie ”Allas lika värde” – om elevinflytande. Främst är det elevrådsarbetet som står i fokus och Sveas arbetar med en stor metodbank, inspiration och aktuell kunskap om skolans förhållanden och villkor.
 
Till årets interna ”sommarvecka” i Nora bjöds Trialog in för att stå för fortbildningsinsatser under en förmiddag. Elevinflytandeexperterna - förbundsstyrelsen och de ideellt aktiva (bl a utbildare) - fick en inblick i Trialogmetoden och gick med stor entusiasm in i Trialogs material för kunskapande och färdighetsträning.
 
Utöver den inledande fortbildningen har Trialog även uppdraget att genomföra utvärdering och målsättning av delaktigheten i Sveas interna organisation. De båda parterna – styrelse och aktiva - väntar nu alltså med spänning på att samtliga ska gå igenom den omfattande enkät man beställt.
 
Ur utvärderingen av sommarveckan:
 
”Delaktighetstrappan! Vilken grej! Extremt intressant, har aldrig stött på det tidigare. Gillade verkligen övningen när vi skulle sortera in korten under 0-9 eftersom det verkligen inte var så självklart. Diskussionerna både i storgrupp samt mindre gav mycket. Jag har aldrig riktigt tänkt på det så här innan. Tack för en mycket bra tankeväckare!”
 
”Plus var att gruppen blir mycket involverad i lärandet och där skapar sig förståelse o kunskap om trialogens möjligheter. Att alla blev så engagerade i metoden och att intresset kommer och att diskussionerna blev så bra.”
 
”Jag tycker det var väldigt intressant att höra om dina metoder. Känns väldigt kul att göra din undersökning i organisationen och att få praktisera det även i organisationen! Vore väldigt roligt att kunna samarbeta i framtiden. Tror att man hade kunnat göra väldigt mycket tillsammans.”
Länkar:

www.svea.org
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser