Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Gnesta
px
2007-09-03

”Har en lärarkår som upplever delaktighet i organisationen bättre förutsättningar att förmedla och lära ut demokratiska arbetsformer till eleverna än andra? Kan vi tala om inflytande, när elever i kostrådet får välja bort och rösta fram x antal maträtter från matsedeln på sin skola? Eller är det inflytandet endast fiktivt – skendemokrati?”.
Frågorna var många, då skolcheferna från Gnesta kommun tog del av Trialogs utbildningspass under höstterminens inledande konferensdagar..
 
Den grundläggande tanken i Trialogmetoden är att de vuxna och eleverna i skolan får samma utbildning, med samma teori och samma lekfulla metoder. För skolans del innebär detta möjligheter att få till stånd en kontinuerlig dialog kring såväl undervisningen som skolans verksamhet i stort. En av de avsedda effekterna med utbildningen är dessutom nya dimensioner i ett kritiskt tänkande, vilket individen bär med sig i sammanhang långt utanför skolans begränsade värld – d v s som samhällsmedborgare.
 
”Bra utbildning, lagom lång, bra diskussionsmaterial…behovet av utbildning av både lärare och elever blir tydligt! Det ska inte vara eleverna som bestämmer hela tiden och det är förmodligen så att många lärare redan har en hel del som de inte ens räknar! Bra utbildning – att rekommendera!!”
Mona Elveskog, barn- och utbildningsschef
 
Gnesta kommun framhåller i sin information om skolan särskilt arbetsmiljöfrågorna och hänvisar till Arbetsmiljöverkets tankar om elevinflytande:
 
"Till dig som elev: …Det innebär också att du måste ta mer ansvar för dina studier. Ibland kan det kanske verka enklare att låta läraren bestämma. Men när du får mer att säga till om kan skolarbetet bli intressantare och du får ut mer av din utbildning...”
 
 
Referenser: Mona Elveskog, barn- och utbildningsschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Gnesta kommun. 
Tel 0158-70201       mona.elveskog@gnesta.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser