Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Prag
px
2007-10-30

Hur ser ”Youth participation” ut i andra EU-länder än Sverige? Vid ett besök på “The Youth Department´s Ministry of Education, Youth and Sports in the Czech Republic” i Prag i början av oktober träffade Trialog bl.a. tjänstemännen Zdenka Maskova och Diana Grösslova och fick ta del av den alldeles nya rapporten till EU  ”The Czech Republic´s Report on Implemen-
tation of Participation” (bifogad länk).
                    
I EU:s vitbok om ungdomspolitik från 2001 framhålls som en av de särskilt viktiga åtgärderna att medlemsländerna borde stimulera ungas delaktighet i samhället. Dessutom inskärps vikten av att främja ungdomars deltagande i den representativa demokratin och behovet av att stimulera olika sätt att lära sig att delta i samhället.
 
Sedan 2003 har Tjeckien sitt ungdomspolitiska dokument – ”Governmental Policy Concept on Children and Youth” och konkret har man samtidigt byggt upp en övergripande struktur på nationell och regional nivå. Departementssekreterare Diana Grösslova berättade bl.a. att ”Czech Children and Youth Council”, i vilket c.a 100 organisationer ingår, är en av ministeriets viktigaste samarbetspartners för ungdomsfrågor. I likhet med de flesta andra EU-länderna står man nu inför utmaningen att förankra de ungdomspolitiska mål lokalt, ute i landets kommuner. 

I ovan nämnda rapport ger ”Ministry of E, Y and S” en översiktlig bild av vilka aktiviteter ”the Governmental Policy Concept” hittills resulterat i, liksom olika initiativ på lokal nivå.
Länkar:

 pdc.ceu.hu/archive/00002901/01/implementation_of_participation.pdf

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser