Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Coach önskas...
px
2008-01-24

Ännu en kommun vänder sig till Trialog för handledning/coachning i arbetet med den lokala ungdomspolitiken. Det är Smedjebackens kommun med ungdomskonsulent Birger Tuominen som ansvarig som nu väljer att kunna tillgå Ove Strand för rådgivning och vägledning.

 
Liksom en fjärdedel av  landets kommuner  valde Smedjebacken att grundlägga sitt inflytandearbete bland ungdomar med den s k LUPP-undersökningen – uppföljning av den lokala ungdomspolitiken. Det är Ungdomsstyrelsen som erbjuder kommuner den digra undersökningen, där ”frågorna bland annat handlar om synen på inflytande, hur unga trivs i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner”. Med kartläggningen som grund har man bl a bildat ett ungdomsråd och har nu tankar på ett ungdomsting, en demokratidag  eller liknande, för att i ett nästa steg ta tilvara flera ungdomars engagemang.
 
Utöver detta har man på olika sätt gett stöd till skolans demokratiarbete, bl a genom att anlita Trialog – se nyhetsarkivet. Bakom detta ligger insikten att kommunens övergripande demokratiplan  till stor del är avhängig hur väl skolan lyckas med demokratiuppdraget i läroplanens värdegrundsdel. I LUPP-rapporten från 2006 slår såväl projektledning som 

kommunalrådet fast att  ”Nu tar vi nästa steg! Nu vet vi mer. Nu jobbar vi vidare!”. Och även i den processen är alltså Trialog med.
 
För mer info
px

birger.tuominen@smedjebacken.se

Länkar:

www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1097,00.html
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser