Click for English version
 
 
> Startsidan
Dalarnas elevrådsnätverk
px
2008-01-25

Nu ska vi besöka varann och inspireras av det bästa i varje skola! Fyra dalakommuner - Ludvika, Gagnef, Borlänge och Smedjebacken har gått samman i ett tvåårigt projekt kring skoldemokrati. Projektet handlar om elevinflytande genom nätverk och som utgångspunkt har projektledningen beställt Trialogs beprövade modell för just elevrådsnätverk. Att Ungdoms-styrelsen beviljat projektet ekonomiskt stöd med 200 000 kr i bidrag ger det hela en bra avstamp…


Det är 7 av kommunernas skolor som fr o m våren 2008 går samman för att genom erfarenhetsutbyte ge varann inspiration och ideér för att fördjupa skolornas demokratiska kompetens. Trialog kommer att ha rollen som handledare genom hela projektet och även svara för fortbildning genom olika utbildningsinsatser. Exakt vad konferenser och nätverksträffar kommer att innehålla bestäms av deltagarna fortlöpande under projektets gång, men ett seminarium om jämställdhet, liksom Trialogs fördjupning kring demokratins beståndsdelar med delaktighetstrappan som analysinstrument kommer att ingå. Liksom en avslutande konferens under hösten 2009, då goda exempel och spin-offeffekter redovisas för bidragsgivare, andra intresserade skolor och media.
 
På samtliga skolor bildas i dagarna lokala projektgrupper bestående av 3 – 5 elevrådsrepresentanter, stödlärare och rektor. I utgångsläget har elevråden klart varierande förutsättningar, vilket gör nätverksbyggandet extra intressant och viktigt. Medan ett par av skolorna säger sig ha elevråd som ”ligger i startgroparna” med vuxenstöd som just alldeles nyligen fått sitt uppdrag av skolledningen, har andra ett gediget grundarbete bakom sig och är djupt involverade i skolans beslutsprocesser. 

Ungdomsstyrelsens främsta syfte med det ekonomiska stödet är att goda exempel stimuleras och sprids, och utifrån den målsättningen ser man dalanätverkets ambitioner som ”mycket intressanta och seriösa”.
För mer info
px
birger.tuominen@smedjebacken.se
Länkar:

www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7159,00.html
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser