Click for English version
 
 
> Startsidan
Elevrådsnätverket i Dalarna igång!
px
2008-03-19

Så har det tvååriga nätverksprojektet kring skoldemokrati i Dalarna startat! Som nämnts i tidigare nyhet har Ungdomsstyrelsen beviljat bidrag med 200 000 kr till 7 skolor från de fyra kommunerna Ludvika, Borlänge, Gagnef och Smedjebacken. Syftet är att med Trialog som processledare och utbildare utveckla skolorna mot målet ”skola med demokratisk kompetens”.

Under läsåret 2008/09 kommer sex nätverksträffar med erfarenhetsutbyte och fortbildningsinsatser att genomföras på de medverkande skolorna. 3 – 5 elever samt rektor och elevrådets stödpersonal ingår i nätverket, och efter den första av vårens tre planeringskonferenser är man mycket förväntansfulla:
 
Lärarkommentarer:
” Det känns som eleverna verkligen uppskattar att få höra hur man jobbar på andra håll, och inspireras av det. Ser fram emot att skapa kontakter och stödpersoner till vidare arbeten på skolan och att vår skola  ska utvecklas av alla nya infallsvinklar och idèer.”
 
Från rektorshåll:
” Ser fram emot fortsättningen med mycket stora förväntningar - jag tror den här gruppen kan utarbeta många bra tankar kring temat skoldemokrati men även inom andra områden.
Stora tack för en bra dag ”
 
Och elever:
” Det var jättebra när man satt sig ner och diskuterade med sin klass vad man skrivit ner av det som dom andra skolorna hade.
Det var kul och få lära känna andra och få reda på hur dom haft det i andra skolor. Mycket som jag inte visste om andra skolor.
Jag tycker det har varit väldigt roligt och det har ett väldigt bra syfte.”
 
 Utöver att lära känna varandra, att ta del av metoder och övningar samt en djupdykning in i demokratins värld genom Trialogmetoden ska man under våren arbeta fram ett visionsdokument. Genom att utbyta erfarenheter med varandra om skolans kultur och verksamheter av alla de slag kommer man i matrisform att ta fram en ”best-of-lista” som under nätverksarbetet kan fungera både som motor och kompass.

Fortsättning följer!
 
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser