Click for English version
 
 
> Startsidan
Nytt i ”Trialogfabriken”
px
2008-04-14

Trialogs nya material är klart! De nya kortlekar som ingår i vår process för demokratiutveckling används under våren på en mängd olika arenor. Kommunfullmäktigeledamöter, barnkonventionspiloter i landstinget, demokratisamordnare såväl som personal och elever på skolor – på olika ställen i landet har alla dessa valt att diskutera och utveckla sitt samarbets-
klimat med hjälp av Trialogs nya träningsmaterial.

Materialet som tidigare helt och hållet utgick från ungdomar/elever i skolan eller i den lokala dialogen med beslutsfattare har sedan en tid utvecklats till att få ett allmänt ”demokratifokus”. På 60 – 70 kort beskrivs situationer med olika grader av delaktighet/inflytande eller skendemokrati. Det kan handla om personalen i klädbutiken, pensionärsrådet, eleverna på språklektionen, sångkören eller innebandylaget. Ett flertal kort beskriver dessutom medarbetarperspektivet i skolan.
 
Korten har visat sig vara ett mycket välkommet och uppskattat inslag och komplement till Trialogs teoretiska ram. Tillsammans med enkätprogrammet Trialogen bildar kortlekarna och det teoretiska och praktiska instrumentet Delaktighetstrappan en unik och mångsidig kombination i Trialogs erbjudande – de facto en ”metod” i ordets rätta bemärkelse.
 
Sagt om det nya ”demokratipaketet” Trialogmetoden:
 
”Tyckte att det var mycket intressant, härligt med någonting som överträffar ens förväntningar. Under eftermiddagen fick jag i samband med genomgången så mycket bilder i huvudet av mina senaste veckors lektioner och i dessa bilder dök det upp siffror mellan 1 och 9.
Detta var ett bra verktyg för att få insikt om mina egna arbetssätt samt möjligheter att förändra dessa”. (Lärare, Umeå)
 
”Känner att jag hittat/fått kritiska ögon att granska ”inflytande” med.
Det här med trappan verkar vara ett jättebra instrument att jobba med ”inflytande” runt – det blir konkret och tydligt.
När man pratar demokrati blir det lätt att man tror att alla ska bestämma allt – du har gett oss verktyg att jobba med!” (Lärare, Umeå)
 
”Det fick en att börja tänka på hur allt fungerar och hur mycket man får bestämma. Delaktighetstrappan var väldigt bra, och att diskutera med korten. Jaq tycker att vi skulle kunna utöka de två timmarna till tre. Tack!”. (Elev, gymnasiet).
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser