Click for English version
 
 
> Startsidan
Medskapande som framgångsfaktor? Trialog i Umeå (5)
px
2008-04-24

Trialogs 6:e resa till Umeå gick till Nolia arena-/kongressanläggning. För att matcha ambitionerna bakom det nya samverkansavtalet för Umeå kommuns skolor har Personalavdelningen på Gymnasiekontoret tänkt använda Trialogs modell som inspiration och konkret redskap. Det var denna gång ett 60-tal rektorer och fackliga företrädare på chefsnivå inom gymnasie-, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningarna som under en em fick prova på och diskutera hur ord som ”samverka” och ”frågor kan behandlas” skulle kunna ersättas med större tydlighet med hjälp av Delaktighetstrappan.

 
För att på bästa sätt kunna nå så många deltagare under en och samma genomgång hade Trialog inför samverkansdagen fått utbilda 10 ”piloter”. Dessa fungerade dels som gruppledare under workshopdelen och dels hade de varit engagerade i att ta fram nya situationer, varav flera var direkt ”Umeå-anpassade”. Trialogs numera beprövade kortlekar har härigenom blivit berikade med 16 nya kort, alla med medarbetarperspektivet – se exemplet här intill.

Eftermiddagen avslutades med reflektion kring frågeställningen ”Vad från eftermiddagen kan/bör jag/vi ta med oss hem till vår verksamhet?”. Utifrån vars och ens individuella spontana tankar samlade man sig slutligen inom sina verksamheter och diskuterade den fortsatta samverkan. Den nye förvaltningschefen/skolchefen Gunnar Olofsson hade tidigare inlett dagen med att ge sin syn på samverkan. Han ville trycka på den mjukare sidan av ordet, tydliggöra att samverkan sker i ett ömsesidigt och öppet samtal, mellan två lyssnande parter, medan ”förhandling” är en annan del av processen fram till beslut, och att den har sin tid. Skolchefen gav en inspirerande bild av sin ambition genom att leka med orden samverkan och samvärkan.
 
Spontana tankar från deltagarna:
 
Jag vill att vi inventerar de punkter vi brukar ha på dagordningen i LSG och APT. Jag vill också att vi synliggör spelreglerna enligt delaktighetstrappan. Vilken delaktighet skall gälla i vilka frågor?”.
”Klargöra var besluten tas på skolan? Var finns dialog på lika villkor? Vilken makt har ledningsgruppen?”.
”VIKTEN av att tydliggöra ramarna för inflytande.”.
 
För mer info
px
yvonne.andersson@umea.se
Personalchef, gymnasiekontoret, Umeå kommun
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser