Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
Trialog i Umeå (4)
px
2008-04-23

Trialogs tidigare uppdrag i åk 7 – 9 i Umeå har fått sin fortsättning, då Linneaskolan utsetts till ”pilotskola” för Trialogmetoden. Parallellt med satsningen på ”medskapande” och medarbetarperspektivet går alltså processen vidare inom högstadiedelen. Det är Linneaskolans lärarpersonal som involverats i Trialogs modell för att kvalitetssäkra skoldemokratin, samtidigt som elevrådet uppdaterats.

 
Under våren 2007 utbildades, som framgår av nyhetsarkivet, Linneaskolans skoledning och dåvarande elevråd och man beställde även Trialogs enkät och genomförde den. I dagarna bildas en projektgrupp bestående av lärare, elever och skolledning och en ny enkät gällande klassrumsfrågor är under framtagande.
 
Det var en entusiastisk lärargrupp som under en eftermiddag bekantade sig med Delaktighetstrappan, workshopdelens kortlekar och diskussioner.
 
” Självklart bubblar det av tankar i knoppen när vi deltar i denna sortens upplevelse/föreläsning. Man går direkt till sig själv och blir kritisk. Man ställer sig frågor som:
-         Hur hanterar jag dessa situationer?
-         Vad kan jag förändra?
-         Blir jag påverkad av omgivningen när jag ska hantera mitt arbete?
Slutord: Kontinuerlig input av detta slag är enormt utvecklande! Tack!”
 
” Tyckte att det var mycket intressant, härligt med någonting som överträffar ens förväntningar. Under eftermiddagen fick jag i samband med genomgången så mycket bilder i huvudet av mina senaste veckors lektioner och i dessa bilder dök det upp siffror mellan 1 och 9. Detta var ett bra verktyg för att få insikt om mina egna arbetssätt samt möjligheter att förändra dessa. Nästan så att jag känner för att ta ett trappsteg och sedan utforma en lektion utifrån denna. Tror att jag skippar de nedersta trapporna.”
 
” Utmärkt föreläsare med visioner och kunskaper med praktisk förankring i verkligheten.
Utmärkt med trappan som utgångspunkt för diskussioner om demokratiska arbetssätt eller förhållningssätt.
Applicerbart på alla inom skolan!”
 
För mer info
px
marika.nilsson@umea.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser