Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Malmö (2)
px
2008-05-29

Efter utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2006” och som en del i Malmös fortsatta ungdomspolitiska arbete startades under våren 2008 projektet ”Engagerad”. Initiativet till projektet kom från Malmös Unga och det är tänkt som en satsning på utbildning för beslutsfattare, tjänstemän och unga. Trialogs kombinerade föreläsning/workshop ”What´s the sound of one hand clapping?” ingår i projektets inspirationsdel som problematisering av delaktighetsbegreppet, bl a för att matcha skrivningarna i Malmös strategidokument:

 
 ”…Allt arbete med att engagera ungdomar i ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” måste bygga på autenticitet, det vill säga en äkthet från såväl ungdomarnas som de ledande vuxnas sida... Det är betydelsefullt att ungdomarna inte tas som ”gisslan” för att visas upp framför vuxnas ord och idéer. Det är viktigt att ha mål och syften klara med ungdomsdemokratin innan man börjar: Vill man ha ungdomar i en referensgrupp för att diskutera hur de vuxna ska arbeta? Eller vill man få bekräftat av ungdomarna att den förda politiken är bra?...”
 
Daniel Svensson är projektledare och arbetar vid sidan av Mia Norberg även med den nationella åsiktsfestivalen URIX, Malmös egen Skolgala, Forum mm. I ”Engagerad” ingår såväl tjänstemän som politiker från olika delar av Malmö stads verksamheter samt ungdomar från Malmös Unga, stadsdelarnas lokala ungdomsråd och andra verksamheter. Förutom Trialog har Maja Frankel, författare till ”Vår förbannade rätt”  föreläst utifrån Barnkonventionen, och visioner för framtiden har tagits fram i workshops.
 
Trialog medverkar även i planeringen av  vårens avslutande utbildningsdel i juni. Den är tänkt att knyta ihop delarna och lägga en visionär grund för fortsättningen.
För mer info
px
daniel.svensson@malmo.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser