Click for English version
 
 
> Startsidan
Region Dalarna och Trialog
px
2008-06-05

Region Dalarna och ”Dalanätverket för ungdomsarbetare” har med stöd från Ungdomsstyrelsen och som en del i nätverkets förkovran anordnat en utbildningskonferens för samtliga kommuner i Dalarna med fokus på ungas delaktighet och inflytande. Trialog genomförde under de båda dagarna två föreläsningar/workshops, bl a den helt nya ”Tjänsteman with a mission – implementering av ett svårt uppdrag”.


Under dag 1 fick kommunrepresentanterna med olika grad av ansvar för sin hemkommuns lokala ungdomspolitik ta del av ”What´s the sound of one hand clapping?”. Som en skön kontrast till grubblerierna och diskussionerna om skendemokrati, dekoration och annat från delaktighetstrappan bjöd Anette Dalqvist från Demokratiakademin deltagarna på såväl roliga som effektiva ”lära-känna-övningar” och metoder för bra möten. (Se nyhetsarkivet).
 
Under dag 2 fick deltagarna som första grupp ta del av Trialogs splitter nya workshop om ”gräsrotsbyråkratens” svåra och otydliga uppdrag. Med inspiration från professor Lennart Lundquists ”förstå-kunna-vilja”-modell (se nyhetsarkivet 2008-01-27) och Elisabeth Englunds avhandling om Landstingets Sörmland och implementeringen av barnkonventionen har Trialog utarbetat en övning som mötte stort intresse från premiärdeltagarna.
 
Workshopen utgår från en matris indelad i Uppdraget, Medel och Engagemang och granskar tjänstemannens förutsättningar att klara sitt uppdrag i ett 30-tal olika punkter. Att denna nya tjänst i Trialogs erbjudande kommer att mottas positivt, för att inte säga ”efterlängtat” vittnar deltagarnas kommentarer efter genomförd introduktion om:
 
”Det är absolut viktigt att tydliggöra vad, vem, hur i uppdragsfasen. Jag känner själv att det skulle underlätta i min arbetsvardag om det fanns ett forum för diskussioner om uppdrag/medel/engagemang. Arbetsmetoden i din övning känns rätt...”
 
”Fantastiskt bra ide´ att jobba fram styrdokument och tydliggöra vårt ”i många fall otydliga uppdrag”. Köper konceptet till 100 %. Fortsättningen borde vara att tjänstemännen tillsammans med ”ansvariga” politiker kunde genomgå t ex utbildningsdag med nuvarande arbetsmaterial som modell...”
 
”Övningen rörde om uppe i hjärnkontoret! Jag tror att det finns en viss poäng i att genomföra övningen på begränsad tid, så som vi gjorde, man hinner inte analysera igenom allt utan går på känslan istället (extra viktigt när det gäller ens egna engagemang).Nu är jag hungrig på fortsättningen av övningen. Vill hem och diskutera förutsättningarna i min kommun!..”

 

 

För mer info
px

Referens: cecilia.malm@regiondalarna.se

birger.tuominen@smedjebacken.se

Länkar:

www.dalakoll.se   Om dalakoll

Foto: Jerker Svensson

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser