Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i EU-projekt
px
2008-06-12

Kommuner från Irland, Rumänien och Cypern samt svenska Smedjebacken har gått samman i projektet EU-byar. En mängd frågor ryms inom projektet, exempelvis regionalpolitik och aktivt medborgarskap. Till den sjätte konferensen länderna emellan, i Smedjebacken i junis inledning var Trialog engagerat för att gestalta hur demokratiprocessen för närvarande stimuleras på flera håll i Dalarna genom bl a Trialogmetoden.

 
Deltagarna i Trialogs föreläsning/workshop kommer från olika verksamheter, men alla hade på något sätt beröring med ungas möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta var första gången Trialog fick möjlighet att få internationella perspektiv på ”Trialogmetoden” såsom den ser ut efter två års utveckling, med kortlekar och annat. Det är t ex mycket speciellt och intressant att i en ”5 hörn”-övning få reflektioner som:
 
”Nej, Jag ställde mig här vid stridsvagnen eftersom jag associerade makt positivt. Jag menar att tillgång till starka vapen kan åstadkomma stora, positiva förändringar!”.  
 
Att få lägga den kommentaren från en rumänsk medborgare till alla tidigare, svenska åsikter, som hittills till 100 % sett makt i bemärkelsen vapen, som något negativt – well, that makes you think…
 
 
“It was quite an interesting lecture because we learned (I personally) learned some aspects about the dialogue and assistance, participation, influence that I didn´t know until now that will be very useful in the future”. Student´s Union President, European University Cyprus
 
“I really found that the lecture was interesting, helping people to evaluate themselves the rate of their own involvement in a decision making process. Even the examples was focused more on school system, I believe that can be applied to any other institution, or even at personal level. Thank you for an interesting workshop. Good luck in your further work!”
Youth Programmes Coordinator, Romonia
 
”There was a lovely exercise about what can do the influence as an instrument in our hands. Thank you for putting this interesting thinks in order (in our minds, too). Tj man Irland
 
För mer info
px
birger.tuominen@smedjebacken.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser