Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Luleå
px
2008-08-26

Kommunfullmäktige i Luleå inledde höstterminen med Trialogs utbildnings-
pass ”Medborgardialog med unga i fokus”. Luleå kommun har sedan tidigare blandade erfarenheter av ett kortlivat ungdomsråd och ger sig nu in i en ny satsning på att möta unga i samtal om tillvaron i Norrlandskommunen. Medborgarpaneler, deltagande i SKL:s nätverk kring medborgardialog och webforumet majbritt.nu är några delar i den nya satsningen.


För att ta emot ungas engagemang på bästa sätt har Maria Palo, ansvarig tjänsteman i Utvecklingskontoret omgett sig med fyra kollegor från ”de mjuka förvaltningarna”. Tillsammans ansvarar man för det webbaserade dialogforumet "majbritt.nu", dit unga kan vända sig med sina ideér och en summa pengar i form av ”ungdomsfond” eller ”Påse pengar” , där ungdomar kan söka bidrag för projekt av olika slag.
 
I den nya satsningen på medborgardialog kommer det mer än tidigare att handla om att ge unga stöd i mötet med beslutsfattarna och vice versa. Både "majbritt.nu" och projektet ”Unga mentorer” är ett exempel på detta. I det senare har ett 20-tal ungdomar bildat par med varsin politiker för att närmare lära känna varann och den verklighet man lever i i sin generation idag. Som Linus (”ung mentor”) och Yvonne (”kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande”) uttryckte det: ”Det här ger oss verkligen mycket. Att lära känna hur den andra generationen har det, och utbyta tankar och ideér. Vi har till och med varit hemma hos varandra”.
 
Under utbildningsdagen gav Ove Strand inledningsvis en bild av ungdomspolitiken lokalt, framgångsfaktorer, problematiseringar och en palett med goda exempel från landets kommuner. Efter det följde den djupdykning in i D-I-A (Delaktighet - Inflytande - Ansvar) som Trialogmetoden innebär. En synnerligen pratglad och munter 65-mannaförsamling gav sig med god aptit och stort intresse in i workshops och diskussioner och var överens om att dagen kändes som en inspirerande start i Luleå kommuns nya satsning.
 
"Dagen har gett mig många nya insikter och även ökad förståelse för hur man kan få fler människor att vara och känna sig delaktiga".

”Detta var ett bra och konkret sätt att få igång diskussionen om ungdomsinflytande i kommunen. Också bra att materialet ”vuxit fram” ur erfarenheter av kommunalt ungdomsdemokratiarbete. Det gav trovärdighet. Bra diskussioner kring ”kortleken” och stort engagemang från alla deltagare. Tack!”.
 
”En intressant utbildning med ett viktigt ämne/innehåll. Roliga, givande övningsuppgifter som gav tid för eftertanke. En trevlig föreläsare som bjöd på sig själv och många bra exempel på hur man kan arbeta med att öka inflytandet för våra ungdomar”.
 
”Bra. Vi kan skämta om saken och sedan ta itu med allvaret. Det viktiga var att vi delade denna upplevelse/fokusdag”.
För mer info
px

Referens: Maria Palo, Utvecklingskontoret, Luleå kommun

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser