Click for English version
 
 
> Startsidan
Nätverk! Nätverk!
px
2008-09-26

”Nya kontakter knyts. Nya världar öppnas.
Nätverket börjar ta fart. Nätverket börjar ge näring.”


”Handlingplan för elevinflytande” var ämnet för den första av ENIDs nätverksträffar (Elevrådsnätverket i Dalarna). Rektorer, elever och personal från de sju skolorna hade denna gång bjudits in till Bergaskolan i Smedjebacken och diskuterade sig steg för steg fram mot ett utkast till handlingsplan. Under läsårets fortsatta träffar kommer fördjupningar att ske i planens olika delar – närmast elevrådets verksamhet vid nästa träff i Ludvika.
 
Ungdomsstyrelsens observatör Tiina Ekman var på plats under dagen för att som omväxling till skrivarbete och utredande på myndigheten följa processen och skolfolkets samtal In Real Life. ”Det här känns som ett väldigt spännande projekt som jag gärna vill följa även fortsättningsvis. Inte minst delaktighetstrappan som hjälper till att göra överenskommelser, och det faktum att den i första hand inte är normativ känns klart intressant!”. Tiina Ekmans avhandling om ”En skola med demokratisk kompetens” har fått ge namn åt ENID:s visionsdokument , det som togs fram under vårens planerings- och utbildningskonferenser - se nyhetsarkivet.
 
Personalen:
Jag är glad att vi är med i det här projektet. Känns som om jag får positiva ”puffar” framåt hela tiden.
Jag ser fram emot de fortsatta träffarna. Bra att vi får åka runt på de olika skolorna med olika teman.
 
Eleverna:
Kul att se de andra skolorna och utbyta idéer. Ser fram emot mer diskussioner. Elevrådsrundan gick lite trögt i början, men sen var det jätteintressant och bra att få diskutera problemen på min skola med andra skolor.
 
Rektorerna:
Nöjd, en bra dag, skönt att fokusera på detta viktiga ämne.
Nätverket börjar ta fart. Nätverket börjar ge näring.
Nya kontakter knyts. Nya världar öppnas.
 
För mer info
px
birger.tuominen@smedjebacken.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser