Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Jönköping
px
2008-10-08

150 gymnasielärare på Sandagymnasiet i Husqvarna/Jönköping tog med stort intresse del av Trialogs föreläsning/workshop ”Medskapande som framgångsfaktor” under en studiedag:


 ”Jag har fått en aha-upplevelse. Jag har tyckt att elevdemokrati är ett skit som bara tar tid. Inte så konstigt då merparten faktiskt legat på nivå 1-2, kanske 3. Jag har faktiskt fått insikt i hur man skulle kunna arbeta, att allt inte måste ligga på nivå 7-9, vilket är en omöjlighet i verksamheten. Att diskutera fram vilka frågor som ska ha vilken delaktighet var något nytt. Otäckt också att avsaknad av slutpunkt för ett ärende gör att det går från 7 till 0”.
 
Jönköpings kommun är utan tvekan en av landets ”barn- och ungdomskommuner”. Redan 1985 påbörjades arbetet med att ta fram ett ”barn- och ungdomspolitiskt program” med sektorsövergripande ambitioner och 1997 blev man den första i raden av ”Årets ungdomskommuner”. Sedan dess har kommunen fortsatt sitt arbete med att utveckla kanalerna mellan unga och beslutsfattare på olika sätt, exempelvis genom att ”barnforum”, ”ungdomsforum” och ”Centralt ungdomsforum” ingår i en årlig cykel där förslag och ideér skickas och återkopplas mellan unga och kommunens olika nämnder.
 
I Trialogs föreläsningspaket ingår som tidigare artiklar från olika håll i landet visat en hel uppsättning av konkreta situationsbilder där graden av delaktighet studeras. Du kan alltså som deltagare välja att helt fokusera på din arbetsplats, din förening eller din upplevelse av att vara elev. Samtidigt bidrar mångfalden av exempel till att perspektivet lyfts, så att oavsett vilken verksamhet/vardagsverklighet du befinner dig i, ska kopplingen till samhället – ”vårt gemensamma VI” – kännas näraliggande och primär.
 
II vissa avseenden känns just i Jönköpings kommun avståndet mellan det som sker i skolan och det som avgörs inne runt nämndernas mötesbord ovanligt kort.
 
”Bra med övningen att själv bedöma grad av demokrati. Det krävs ju en medvetenhet för att försvara sina rättigheter något vi är satta att förmedla. Kunskap är makt! Tack för en bra föreläsning.”.
 
”Viktiga frågor som ges för lite tid att diskuteras omkring i skolans värld.”.
 
Mycket trevlig eftermiddag. Tänkvärda exempel som sitter perfekt. Kortleken ger många tankar, om vilket inflytande vi och våra elever egentligen har!? Konkret o pedagogiskt verktyg. TACK!”.
 
”BRA!!/PROFFSIGT…”.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser