Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Webuppdrag för nationellt nätverk
px
2008-12-15

Trialog har inför 2009 anlitats för upp-draget att utveckla och administrera den nya hemsidan för NUNI – det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande. Nuninatverk.se lanserades i samband med Ungdomsstyrelsens rikskonferens 27 nov och har sedan dess funnits med som nyhet och länk på olika hemsidor – bl a Barnombudsmannens och Ungdomsstyrelsens.
 
Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI) är ett stödjande nätverk för kommuner som vill utveckla sitt arbete med ungas inflytande. NUNI har funnits sedan 1998 och består av tjänstemän från ett 60-tal kommuner med uppdrag inom den lokala ungdoms- och barnrättspolitiken i sin kommun med fokus på ungas delaktighet och inflytande.
 
NUNI erbjuder genom sin nya hemsida en erfarenhetsbank med goda exempel från ett stort antal av landets kommuner. Hemsidan tillhandahåller även råd och stöd i form av "framgångsfaktorer och varningar" och tips på utbildningar. Genom att hemsidan nu är öppen för alla kommuner, regioner och andra aktörer är den en unik möjlighet att knyta nationella kontakter och få stöd hos tjänstemän som jobbar med liknande uppdrag, liksom med andra intressanta nätverk och organisationer.
 
För mer info
px
Tor Ohlsson, Lunds kommun
Länkar:

www.nuninatverk.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser