Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Jönköpings nya projekt
px
2009-02-17

Jönköpings kommun har som tidigare nämnts i Trialogs nyhetsarkiv (2008-10-08) en väl utvecklad ungdomspolitik. Man var 1997 en av de allra första kommunerna som utnämndes  till Årets ungdomskommun och kommunen har alltsedan dess fortsatt att arbeta med att säkra kanalerna mellan unga och vuxna för att få till stånd en framgångsrik dialog.


Under 2008 och framåt har Jönköping beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för att genomföra projektet ”Stimulera utvecklingen av Jönköpings kommuns ungdomspolitik”.  Man vill nu alltså vidareutveckla sin strategi för sektorsövergripande arbete för att kunna ta ytterligare steg i processen mot ökat inflytande och delaktighet för barn och ungdomar - och i detta arbete har Trialog engagerats som en av flera aktörer utifrån:
 
”Vi avser att utbilda fler personer i varför vi arbetar med ungas inflytande och delaktighet och hur vi tillsammans med barn och ungdomar kan samarbeta på ett bättre sätt. Vi vill samtidigt genomföra en kompetenspåfyllning av metoder för grupputveckling för både barn, ungdomar och vuxna”, säger Lena Luck som är ansvarig för projektet.

För mer info
px

Lena Luck, Jönköping.

Länkar:

Se inbjudan.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser