Click for English version
 
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Trialog i Borås
px
2009-01-29

Borås kommun utvecklar demokrati-arbetet bland sina unga. Det är folkhälsoenheten som tagit initiativ till en satsning och klokt nog inleder man med att erbjuda utbildning till personal och elever i samtliga skolor åk 7-9 och fritidsgårdar. Trialog har anlitats för uppdraget.
I ett första steg har 3 skolor och kring-liggande fritidsgårdar utsetts till pilotenheter. Processen inleddes med grundutbildning för elevrådens styrelser i januari månad enligt Trialogs speciella blandning av fiktion och verklighet, då eleverna spelar upp ett möte med ett förberett manus – se mer i nyhetsarkivet. Eleverna på de tre skolorna var både överraskade och entusiastiska över utformningen:
”Väldigt inspirerande och utbildande, jag har fått med mig mycket tankar och idéer för att förbättra vår skola och kanske även andra. Jag skulle starkt rekommendera denna utbildning till andra och man blev bemött på ett sätt som gjorde att man kunde prata ut och säga vad man tyckte. Tack så mycket!”
” Jag tyckte att det var roligt. Först trodde jag att vi bara skulle sitta och lyssna. Men det var roligt med rollspel och lite ”lekar”. Jag går gärna på en till utbildning för jag har haft kul och lärt mig nya saker.”
” Det har varit roligt och jag har lärt mig mycket. Jag har även fått bättre självförtroende.”
”Jag tyckte att det var braa. Leken var bra! Och manuset var en bra idea :) han tog upp en massa bra saker. Om skolan. Utbildning borde man ha oftare. Han som holde i allt var väldigt bra. Han var också väldigt rolig och snäll.Tack för en fantastisk Dag!! :)”
Nästa steg är utbildning för både skolledare, fritidsgårdschefer, personal och elever/ungdomar i Trialogmetoden. Utbildningsinsatserna sker i etapper under hela 2009.
Hör ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson och elevrådsordförande Andreas Cerny , Bodaskolan i  inslag på sr.se.
För mer info
px

Referenser.

Länkar:

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser