Click for English version
 
 
> Startsidan
Lärstilar i Dalarna
px
2009-02-20

”Nu händer det saker. Tack vare EniD så har elevrådet på skolan utvecklats mycket… Intressant, för om man kan få ut olika lärosätt i skolan, man kan höja betygen hos dom som har svårt att lära sig”. (Elev).
Elevrådsnätverket i Dalarna, ENID fortsätter att utveckla sin handlingsplan för ”en skola med demokratisk kompetens”.  Under nätverksträffen på Djuråsskolan stod det individuella inflytandet på programmet med Trialog som processledare.
Efter att under hösten ha utarbetat konkreta rekommendationer och tips för de formella delarna av elevinflytandet – t ex klassrådet – övergår de sju skolorna nu till att fokusera den enskilda elevens möjligheter att få lära sig utifrån sina egna förutsättningar, det Trialog valt att kalla ”klassrumsfrågor”. Trialog inledde dagen med en inspirerande och uppskattad genomgång av lärstilar och konkreta exempel på hur man kan organisera undervisningen för att medvetandegöra elever, personal och föräldrar om de möjligheter som detta rymmer.
Eftersom erfarenhetsutbyte är en viktig del av nätverkets arbetssätt användes stora delar av dagen till att berätta om i vilken utsträckning den egna skolan uppmärksammat och ger utrymme för det individuella perspektivet. Den gemensamma bilden var att … mer borde göras:
”Arbete med olika lärstilar är ju ett jättebra sätt att integrera inflytande i det dagliga arbetet”.
”Tankar och idèer kring arbetet med lärstilar sattes igång. Nu gäller det att fundera vidare kring hur undervisningsmiljön organiseras och hur eleverna ska kunna förstå sina stilar och hur de ska använda dem”. (Lärare)
Mars-träffen kommer att handla om Utvecklingssamtalet och IUP:n, en naturlig fortsättning på tankegångar och frön som såddes under ”lärstilsdagen”. 

Hur går ett optimalt utvecklingssamtal till? Hur förbereds det? Gör varje lärare på sitt sätt eller har skolan en säkrad standard för denna så centrala del i elevens skolgång? Med befriande avstamp i det gamla ”von-oben-kvartsamtalet ”:  ...kan eleven rentav själv vara den som håller i samtalet?
                                                                                                                                                   
”Jag ser fram emot fortsättningen och önskar att detta (lärstil) kan spridas som ringar på vattnet… att vi fortsätter i samma stil som hittills, och att handlingsplanen blir användbar som underlag för att fortsätta arbetet på skolorna”. (Lärare)
För mer info
px
Projektledare Birger Tuominen, Smedjebacken.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser