Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
Trialog i Borås (2)
px
2009-02-21

"Det här var det bästa jag varit med om på länge. Fiffig kortmetod för att diskutera de här kniviga frågorna. Vi vill så gärna och vi vill så mycket och vi testar och prövar på t. ex. fritidsgården. Många gånger fastnar vi i ”teorin” – därför var det skönt att jobba praktiskt med de teoretiska frågorna. Jag känner mig inspirerad och skulle vilja fortsätta att tillsammans med arbetskamraterna jobba med ”korten”. Konkret metod som jag tror verkligen kommer ta oss framåt."
I Borås stads satsning på att utveckla sina ungas möjligheter att påverka sin skolgång och fritid har del 2 – ”Trialogmetoden” nu startat. Det blev Daltorpskolan som var först ut att ta del av delaktighetstrappan, kortlekarna och de olika övningarna.
 
Eleverna från studieråden och elevrådet fick många nya tankar om hur exempelvis klassrådet skulle kunna förbättras.
 
"Jag tycker att det var väldigt ”användbart”. Detta är något man tänker på och man kände faktiskt igen sig på vissa ställen. Nu vet man i alla fall hur man kan påverka så att det kan bli bättre".
På eftermiddagen träffades skolans personal och kollegor från de kringliggande fritidsgårdarna i Daltorpskolans aula för att under konferenstid ta del av ”föreläsning om elevinflytande”.  Av kommentarerna att döma var förväntningarna låga eller närmast obefintliga – och Trialogs utmaning desto större…
 
”Jag hade dålig (svag!) uppfattning om vad det hela skulle handla om och hade därför inga förväntningar. Det Ove pratade om var viktigt. Jag tror att elevmedverkan är en väg till att motivera eleverna i skolämnena”.
 
Sammantaget blev mottagandet mycket positivt. Inte minst i de interaktiva inslagen var deltagarnas engagemang stort, och då särskilt i delen med DIA-kortlekarna:
 
”Jättebra och rolig utbildning! Synd att det inte var mer tid till kortlekarna”.
”Tydligt upplägg. Vi vill gärna jobba vidare ihop med eleverna om detta… Givande! Om vi ges möjlighet att diskutera vidare. (för att anpassa till vår verklighet)”.
 
”Det var intressant och värdefullt att få den här genomgången och att veta att elever, lärare och ledning vet om att alla har fått samma genomgång”.
 
För Daltorpskolans del ska en nybildad projektgrupp härnäst tillsammans med Trialog planera inför enkätundersökningen – Trialogen - då skolledning, lärare och elever gör sina utvärderingar och prioriteringar gällande inflytandet/samverkan. 

Parallellt startar processen på Särla- och Bodaskolan – samt på fritidsgårdarna. Möjligen blir förväntningarna de gångerna andra, utifrån reaktionerna från Daltorpsgänget – här sammanfattade av en elev på rent Boråsmål:
 
-       Bra övningar i slutet. Owe var bra! Bra genomgång! Det var la bra!
För mer info
px
Ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson från Folkhälsoenheten.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser