Click for English version
 
 
> Startsidan
Vem bestämmer på jobbet?
px
2009-02-27

Så har det blivit dags att granska medarbetarskapet i gymnasieskolan i Umeå. Först ut är Viva Kompetens-centrum,  som anlitar Trialog för att stimulera och ge stöd till en konstruktiv dialog kring delaktighet och inflytande i den stora personalgruppen.
Under 2008 anlitades Trialog för att presentera sin modell för samverkan utifrån delaktighetstrappan. Det skedde inför skolledare från den samlade gymnasievärlden i Umeå. Inititativet kom från personalkontoret som sökte vägar att öka engagemanget och medskapandet i gymnasieskolornas personalgrupper. Målet var att öka medarbetarens känsla av trivsel och tillfredsställelse med den egna arbetssituationen. Se nyhetsarkivet.
Som så ofta får processer i den offentliga sektorn lov att ta tid – förankring, delaktighet…men efter ett knappt år är nu alltså en av de fyra enheterna redo att spegla sig i Trialogs modell. Starten sker den 25-26 mars med två utbildningsinsatser och det första mötet i den nybildade projektgruppen. Då planeras bl a fortsättningen med enkätundersökningen. Mer om detta i kommande nyhetsartiklar.
För mer info
px

Se inbjudan.

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser