Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
Medskapande samverkan i Umeå (2)
px
2009-04-02

Enhetschefer, gruppledare,  arbetsmarknadskonsulenter, med flera på Viva Kompetenscentrum i Umeå har nu i ett första steg tagit del av Trialogs utbildning. Under en dag genomfördes två 3-timmarspass med de c:a 110 deltagarna och därefter bildades en projektgrupp för fortsatt planering.


”Bra verktyg i arbetet men även privat. Bra att kommunen verkar vilja använda instrumentet för att ´släppa´ in alla medarbetare – toppstyrningen minskar = missnöjet minskar.”

I ett nästa steg involveras nu alla deltagare i skapandet av Trialogs enkätverktyg som ska utvärdera den upplevda, och målsätta den önskade graden av delaktighet inom Vivas verksamhet. Vilket inflytande har jag över ”lärande och utveckling i mitt arbete”? När det gäller ”lönesamtal och lönesättning”? ”Den fysiska arbetsmiljön”?
Utbildningsdagen var en start utifrån det förarbete som pågått under närmare ett år i Umeås gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet. Se nyhetsarkivet 2009-02-27 och 2008-04-24.
”Positivt att få en genomgång/förklaring till demokrati/inflytande. Jag har upptäckt att jag ganska slarvigt tänkt mig att jag är delaktig eller slarvigt gett sken av att mina deltagare är delaktig i beslut och inte minst hemma i familjen. Tycker det vore bra om vi inom arbetsgruppen kan fortsätta med liknande övningar för att hålla detta tänk levande och utvecklas i det.”
”Intressant att bena upp de olika delarna när det gäller samverkan o dialog. Har faktiskt fått en ´tankeställare´ som jag kommer att använda mig av både som lärare och privat/socialt. Mycket bra!”

Mer om Umeå - se tidigare artikel.

För mer info
px
Jörgen Dahlström
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
VIVA Resurs
Umeå kommun
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser