Click for English version
 
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Utvecklingssamtalet enligt ENID
px
2009-04-06

”Låt elever och föräldrar vara med och ha inflytande över utvecklingssamtalet – förberedelse och upplägg... Det är bäst om utvecklingssamtalet hålls i av eleven, som själv vet hur det går i varje ämne bättre än mentorn. Eleven ska få tid och stöd att förbereda sig för det i skolan.”.
Elevrådsnätverket i Dalarna – ENID – har som framgått av tidigare nyheter (senast 2009-02-20) under våren valt att fördjupa erfarenhets-  och utvecklingsarbetet i de individuella delarna av skoldemokratin. Efter samtal och utbyten kring Lärstilar på den senaste nätverksträffen stod Utvecklingssamtalet på agendan för marsmötet i Gagnef – på Mockfjärdsskolan. 

Som vanligt inledde Trialog dagen som processledare genom att problematisera utvecklingsamtalet på olika sätt. En ”Fyra-hörn”- övning visade tydligt hur negativa elevernas associationer till denna så centrala del av elevinflytandet är. Eleverna nämnde hur obekväma de känner sig under mötet som domineras av mentorn/läraren och hur klassrumsmiljön skulle kunna bytas mot cafeterian, eller en ännu mer ”hemvan” plats för att eleven ska känna sig trygg och ”mer på hemmaplan”.
En undersökning visade dessutom att såväl elever, lärar- och fritidspersonal som rektorer vill förskjuta fördelningen av taltid, från läraren till eleven. Ett sätt att göra detta verkligt skulle vara att följa ENID:s rekommendationer och skapa en modell för ett bra utvecklingssamtal, förankrat bland föräldrar, personal och elever och låta eleven få möjlighet att hålla i det.
Det dokument som skapades genom dagens grupparbeten hamnar som de tidigare som en viktig fördjupning (ENID:s rekommendationer för ett bra utvecklingssamtal"), konkret och målinriktad, i ENID:s ”Handlingsplan för en skola med demokratisk kompetens”.
För mer info
px
Birger Tuominen, Smedjebacken, Projektledare.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser