Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Kartläggning i Borås skolor
px
2009-05-06

Folkhälsoenheten i Borås Stad har som tidigare nämnts anlitat Trialog för insatser i ett antal av senareskolorna och fritidsgårdarna i kommunen. Nu finns ett digert rapportmaterial färdigt för genomläsning och analys och – syftet med hela processen – dialog och överenskommelser.


Personal, skolledare och elever i elevråd, studieråd, skolråd och lagråd har under april månad granskat graden av elevinflytande i skolfrågor och klassrumsfrågor – alla parter utifrån elevperspektivet: 

”Hur mycket inflytande har eleverna haft när det gäller arbetssätt i matte? Och hur mycket borde de ha?”. 

Fråga för fråga granskas för att finna den optimala graden av delaktighet och inflytande för just den frågan, från ”Inget inflytande” (0) till ”Självbestämmande” (9).
 
När såväl elever som lärare och skolledning ställer sig dessa frågor och sedan besvarar dem med hjälp av delaktighetstrappans steg – de som man ägnat sig åt att diskutera under workshopen i utbildningsdelen – då skapas spännande bilder med mycket information. Till de efterföljande dialogdelarna kan sedan mängder av intressanta frågeställningar hämtas och ge en god grund för kommande samverkan och ett säkerställande av skoldemokratins viktigaste delar.

Även för fritidsgårdarnas del genomförs undersökningen:

"Hur mycket inflytande har jag som besökare när det gäller exempelvis aktiviteterna som erbjuds på gården? Hur skulle jag önska att det vore med den saken?"

En intressant iakttagelse ur rapporterna för fritidsdelen är att ungdomarna som tagit del av utbildningsinsatserna - tvärtemot en förekommande uppfattning - verkligen önskar MER inflytande än de upplever att de har.

Till hösten planeras nu del 2 - 3 nya skolor samt anslutande fritidsgårdar.
 
 
Om förarbetet i Borås - se nyhetsarkivet  
och
För mer info
px
Referens: Marianne Ferdinandsson, ungdomssamordnare, Borås Stad
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser