Click for English version
 
> Publikationer
 
> Startsidan
Senaste Referens - Trialog - 10 år
px
2016-06-28

Med den 135:e artikeln i nyhetsarkivet konstaterar vi att Trialog varit verksam aktör som konsult på den nationella arenan i ett helt decennium. Från de första uppdragen med trevande tjänsteformuleringar, oftast i form av korta framträdanden – till omfattande processer gällande ledningsstöd och implementering.
En genomgång i arkivet visar hur några uppdrag står ut som särskilt framgångsrika och därmed även viktiga eftersom de utvecklade företaget och våra tjänster. Utvecklingen från föreläsare/workshopledare till processledare hade inte varit möjlig utan de stora och fleråriga jobben i Borås och Dalarna. Erfarenheterna från dessa och liknande uppdrag (Göteborg, Skövde, Ö-vik …) är ovärderliga för det som de senare åren fått nästan 100 % av vårt fokus – Barns delaktighet i vården i Landstinget Sörmland.

Samarbetet kring delaktighet med Barn- och ungdomskliniken startade 2013 och finns beskrivet i en rad artiklar här intill. Då Konventionen om barnets rättigheter med stor sannolikhet blir svensk lag i närtid är de djupgående insatserna på såväl lednings- som avdelningsnivå högintressanta och föremål för växande uppmärksamhet. Exempelvis har Trialog under detta fjärde år fått möjlighet att arbeta nära landstingets utvecklingsenhet och dess verksamhetsutvecklare – ett konstruktivt och effektivt samarbete i stor ömsesidighet och med höga ambitioner.
 
I skrivande stund har därigenom arbetet med att säkra medarbetarens möjligheter till delaktighet – det vi kallat ”steg 1” och som föregick satsningen på barns delaktighet och bemötandefrågor – gått in i en ny och skarpare fas. Med delaktighetstrappan som instrument ska den faktiska graden av delaktighet i medarbetarens vardag definieras och förtydligas, utvecklas och säkras. I detta ligger bl a ett starkt fokus på att förändra APT-mötena på de olika enheterna så att de får större utrymme för aktiva inslag och dialog än att de som idag ofta är fallet till största graden är informationsmöten. På liknande sätt som samtliga nämndmöten i Strängnäs kommun i början av 2000-talet märktes med hjälp av delaktighetstrappan (utifrån vilken delaktighet varje enskild fråga rymde) ska nu APT:erna och beslut fattade av de enskilda cheferna dessutom ”DIA-märkas”.
 
Efter de 10 åren är det med största tillfredsställelse bäraren av Trialog – Ove Strand – konstaterar att ”de sista ljuva åren” i ett långt arbetsliv kan få inrymma privilegiet att själv välja såväl antalet uppdrag som vilka - samt vilken tid från privatlivet de ska få ta. ”Lagom” – känns det som.

Andra referenser
px
Klicka för att läsa om Trialogs tidigare uppdrag och referenser:
px
> Trialog och barns rätt i Indien
    2015-11-23
px
> Uthålliga processer ...
    2015-09-21
px
> Trialog i regeringens råd
    2015-06-22
px
> Älvdalen - nästa steg
    2015-04-07
px
> Mind the Gap!
    2015-02-11
px
> Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
    2015-02-09
px
> Barnkompetens och barns perspektiv
    2014-09-03
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-05-25
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
    2014-02-14
px
> Trialog i Härryda
    2013-11-12
px
> Trialog i Älvdalen
    2013-09-23
px
> Trialog i sjukvården (2)
    2013-09-14
px
> Trialog i Boden
    2013-02-14
px
> Fortsatt Ö-viksprocess
    2013-01-08
px
> Alla Dalarnas KF
    2012-09-25
px
> Förnyat "hedersuppdrag"
    2012-08-20
px
> Borås olika ungdomsforum
    2012-06-04
px
> "Att mötas" i Skövde
    2012-04-19
px
> Trialog i Uppsala
    2012-04-14
px
> Trialog i Övik
    2012-04-07
px
> Implementering i Skövde
    2012-03-13
px
> Hela havet stormar i KF...
    2012-01-27
px
> "Klockrena möten" i Dalarna
    2011-11-08
px
> Att göra rätt - Gbg! (2)
    2011-10-17
px
> Strategiskt i Gävleborg
    2011-10-16
px
> Boråspaletten färgar ledningen
    2011-10-13
px
> Trialog i Skövde
    2011-10-12
px
> Fortbildning för Ungdomsstyrelsen
    2011-02-24
px
> Skoldemokrati i Säter
    2011-02-20
px
> Trialog och Dalarnas beslutsfattare
    2011-02-09
px
> NUNI - fortsatt uppdrag för Trialog
    2011-02-06
px
> Film om DIMPA i Dalarna
    2011-01-21
px
> Borås - Årets ungdomskommun 2010
    2010-12-04
px
> "Representing Sweden..."
    2010-12-03
px
> Ungdomsstyrelsen anlitar Trialog
    2010-11-10
px
> Möten i Borås
    2010-11-09
px
> Id├ębärare i Borås implementering
    2010-10-04
px
> Strategiskt i Dalarna
    2010-04-28
px
> Ungdomsråden i Borås utbildas
    2010-04-20
px
> Strategiska steg i Borås
    2010-03-04
px
> Trialog i Nordiska ministerrådets bok
    2009-12-03
px
> Från skola till samhälle i Borås
    2009-11-20
px
> TRISS!!!
    2009-09-24
px
> Trialog på LUPP-konferens
    2009-09-14
px
> Handlingsplan för skoldemokrati
    2009-09-06
px
> Trialog på Akademiska Sjukhuset
    2009-09-06
px
> Coachning i Borås
    2009-09-05
px
> TRISS-projektet igång!
    2009-06-03
px
> Medskapande samverkan i Umeå (2)
    2009-04-02
px
> Trialog på Jönköpingskonferens
    2009-03-06
px
> Inflytande på fritidsgården
    2009-03-04
px
> Vem bestämmer på jobbet?
    2009-02-27
px
> Trialog i Borås (2)
    2009-02-21
px
> Lärstilar i Dalarna
    2009-02-20
px
> Trialog i Borås
    2009-01-29
px
> Webuppdrag för nationellt nätverk
    2008-12-15
px
> Trialog i Jönköping
    2008-10-08
px
> Trialog i Sollentuna
    2008-09-26
px
> Nätverk! Nätverk!
    2008-09-26
px
> Trialog i Luleå
    2008-08-26
px
> Trialog i EU-projekt
    2008-06-12
px
> Region Dalarna och Trialog
    2008-06-05
px
> Medskapande som framgångsfaktor? Trialog i Umeå (5)
    2008-04-24
px
> Trialog i Umeå (4)
    2008-04-23
px
> Trialog och Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO
    2008-04-18
px
> Sveriges elevråd - SVEA om Trialog
    2007-12-14
px
> NUNI - det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande
    2007-12-14
px
> Trialog i Umeå (3)
    2007-11-29
px
> Trialog i Strängnäs
    2007-09-04
px
> Trialog i Gnesta
    2007-09-03
px
> Trialog laddar elevråd!
    2007-08-29
px
> Svea anlitar Trialog
    2007-08-17
px
> Trialog i Lund
    2007-07-04
px
> "Elevinflytande" i klassrummet!?
    2007-06-11
px
> Trialog och Myndigheterna
    2007-06-04
px
> Trialogs nya elevrådsutbildning
    2007-05-30
px
> Trialog i Smedjebacken (2)
    2007-05-02
px
> Trialog i Umeå (2)
    2007-04-26
px
> Trialog i Edsbyn
    2007-01-26
px
> Trialog på Sveriges Ungdomsråd IRL 2
    2006-11-03
px
> Trialog hos Barnombudsmannen
    2006-10-23
px
> Trialog i Smedjebacken, Dalarna
    2006-10-18
px
> Trialog i Stockholmsskolor
    2006-06-28
px
> Trialog i Arboga
    2005-12-13
px
> Trialog och Plan International
    2005-10-04
px
> Trialog anlitas av Polisen
    2005-09-10
Trialog i tryck
px
Klicka för att läsa artiklar och publikationer där Trialogs arbete har uppmärksammats genom åren.

> Publikationer