Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Tjänster

Trialog erbjuder följande tjänster. För priser och exakt utformning av tjänst - kontakta oss så anpassar vi uppdraget efter Era behov!

1. Trialogmetoden förtydligar gränserna och möjligheterna för demokratin
Trialogs modell för en rättvisare och säkrare samverkan. Denna kombinerade utbildning, undersökning och processledning fram till en förstärkt och fördjupad dialog mellan deltagande parter har genomförts och satt spår i bl a Umeå, Borås, på olika ställen i Dalarna och i Stockholm och ska under 2010 introduceras i Göteborg.
> Läs mer

2. Styrprocessen/implementering
”In och skruva i styrprocesserna!”,

Efter 10-15 år då landets kommuner något ensidigt tenderat att sätta sin tilltro till ett ungdomsråd, eller andra inflytandeforum för att ”tillvarata ungas engagemang och se dem som en resurs” UTAN att kritiskt granska sin egen del i dialog och samverkan har idag allt fler fått insikt om hur avgörande just denna senare del kan vara. 

 

Trialogs tjänst TRISS och dess fotsättning DIMPA i Dalarna tar sin avstamp i implementeringsteori och ägnar stor uppmärksamhet åt styrdokument, organisation och samverkan i nätverk av olika slag.

 

I den långa processen i Borås, då det strategiska programmet och införlivandet av barnkonventionen är utgångspunkten är implementeringsperspektivet enkelt att följa genom den s k ”Boråspaletten”.


> Läs mer

3. Utbildning till ungdomsråd/inflytandeforum
Trialog erbjuder utbildningspaket för att stärka det lokala ungdomsrådet eller inflytandeforumet i dess roll som part till beslutsfattarna. Paketet innehåller olika delar som anpassas efter önskemål, t ex "Workshop med spegelbilder", "Manusmötet" och "Delaktighetstrappan" - delar av Trialogmetoden - se ovan.
> Läs mer

4. Barns rätt - barnkonventionen
Trialog talar helst om "BARN- och ungdomspolitik". Av egen erfarenhet vet vi hur viktigt, och hur givande, det är att "börja redan med barnen". Vår genomgång utifrån barnkonventionens artikel 12 är dessutom mer än en traditionell föreläsning. Utifrån verkliga situationer och bilder i workshopform sätter vi in barns perspektiv och modeller för barns inflytande som viktiga delar i den palett som utgör kommunens barn- och ungdomspolitik.
> Läs mer

5. Stöd till ungdomssamordnare - coachning
Ett helt skräddarsytt stöd till uppdraget att implementera ungdomspolitiken eller barnkonventionen lokalt - det är vad flera av landets ungdomssamordnare valt att anlita Trialog för.
> Läs mer

6. Elevrådsutbildning
Trialogs paket för elevrådsutbildning har flera delar. Utöver den fördjupning av elevinflytandet som Trialogmetoden innebär - se ovan, är "Manusmötet" det mest uppskattade. En tredje, mycket effektiv del är skoldemokratiutveckling genom elevrådsnätverk.
> Läs mer

7. Mäta inflytande - programmet Trialogen
Till Trialogmetoden - se tjänster (1) hör det webbaserade programmet Trialogen som har kvaliteter som skiljer sig från de vanligaste enkätprogrammen på flera sätt.
> Läs mer