Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Stöd till ungdomssamordnare - coachning

Ibland på plats för konkreta utbildningsinsatser, ibland via mail eller telefon - att hela tiden ha en erfaren person att bolla med, få konkreta och strategiska tips från - detta har för flera av samordnarna upplevts som ovärderligt.

Denna tjänst rymmer alla delar av uppdraget som lokalt ungdomspolitiskt ansvarig. Att uppdatera ett ungdomspolitiskt handlingsprogram eller motivera sina uppdragsgivare till att inrätta en skarp styrgrupp, att få mandat, att få alla på hemmaplan att inse hur viktigt det är med kontaktpersoner och förankring... Ofta är det enda sättet att åstadkomma detta att få "någon utifrån", någon med pondus och status. Trialog erbjuder just detta:

"Inte mycket på jobbet går upp emot att få träffa de viktigaste politikerna, eller förvaltningschefsgruppen i en kommun tillsammans med ungdomssamordnaren. Och sedan efter en genomgång känna hur poletterna trillat ned, en efter en..."
.

Ove Strand är en av de personer som både varit lärare med demokratiuppdrag, arbetat som ungdomssamordnare och "doer" med protokollskrivning och ljudanläggningsfix och dessutom innehaft strategiska positioner i en kommuns utvecklingskontor. Detta tillsammans med kontakter i myndigheter och organisationer och arbetet som webredaktör för det nationella nätverket NUNI:s hemsida www.nuninatverk.se ger perspektiv som många kommuner saknar.

Och behöver.
Nyheter:

> Trialog - 10 år
     2016-06-28
px
> Uthålliga processer ...
     2015-09-21
px
> Älvdalen - nästa steg
     2015-04-07
px
> Trialog i Härryda
     2013-11-12
px
> Region Dalarna utökar
     2013-09-02
px
> Trialog i Boden
     2013-02-14
px
> Trialog på nationell konferens
     2013-02-07
px
> Fortsatt Ö-viksprocess
     2013-01-08
px
> Alla Dalarnas KF
     2012-09-25
px
> Förnyat "hedersuppdrag"
     2012-08-20
px
> Trialog i Övik
     2012-04-07
px
> Implementering i Skövde
     2012-03-13
px
> Hela havet stormar i KF...
     2012-01-27
px
> Trialog i Skövde
     2011-10-12
px
> Film om DIMPA i Dalarna
     2011-01-21
px
> Borås - Årets ungdomskommun 2010
     2010-12-04
px
> Ungdomsstyrelsen anlitar Trialog
     2010-11-10
px
> Möten i Borås
     2010-11-09
px
> Borås "dialog om dialog"
     2010-06-11
px
> Trialog i Bollebygd
     2010-04-27
px
> Coachning i Borås
     2009-09-05
px
> Webuppdrag för nationellt nätverk
     2008-12-15
px
> Coach önskas...
     2008-01-24
px
> Trialog i Lund
     2007-07-04
px
> Trialog i Malmö
     2007-03-07
px
> Trialog i Stockholmsskolor
     2006-06-28
px