Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Styrprocessen/implementering

TRISS

TRialogs Implementerings- och Strukturerings Stöd - TRISS - genomfördes för första gången som projekt under hösten 2009 då Region Dalarna initierade TRISS som pilotprojekt i kommunerna Säter, Smedjebacken och Borlänge. Tjänsten är en process som inbegriper tre parter (beslutsfattare, chef och utförare), utgår från tre perspektiv (uppdraget, medel och engagemang) och med fördel innefattar tre aktörer (tre kommuner).

Många gånger upplever utföraren - i detta fall ofta med titeln "ungdomssamordnare" att förutsättningarna för tjänsten är oklara och att jobbet är mycket av ett "ensamarbete". Inte minst genom det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande, NUNI, har ungdomssamordnarens situation uppmärksammats, något som även konstaterats i Ungdomsstyrelsens studier.

Trialog fördjupade sig under 2008-09 i professor Lennart Lundquists "förstå, kunna, vilja-modell" som ett sätt att strukturera de faktorer som styr en utförares villkor. Resultatet blev TRISS-tjänsten, med "uppdraget, medel och engagemang" som utgångspunkter och en konkret och systematisk genomgång av samtliga faktorer - strategiska och vardagliga - som påverkar detta. Som processledare tillför Ove Strand i de olika delarna en mängd goda exempel, problematiseringar och reflektionsdelar och sammantaget har resultatet blivit en mycket uppskattad och kvalificerad genomgång och ett stöd till fortsatt utveckling.


”Göra mjukt till hårt”.
 

I TRISS fortsättning DIMPA (med 14 tre-partsgrupper från lika många dalakommuner) har Trialog alltmer kommit att betona det strategiska ställningstagandet att ”göra mjukt till hårt”. Genom att dra paralleller till vattenförsörjningsuppdraget, kvalitetssäkring och avvikelserapportering ges medborgardialog och då särskilt dialog med unga nya, tankeväckande insikter och därmed ny vikt.

 
 
”Boråspaletten”

I Borås samverkar en mängd insatser från Trialogs sida genom den s k paletten, till att ungas delaktighet och inflytande stärks, idag och på längre sikt. Utbildningar och processledning som inleddes 2009 fortsätter in i 2011 med målet att ”Boråsmodellen” ska vara utvecklad och stark 2013.

Nyheter:

> Trialog - 10 år
     2016-06-28
px
> Uthålliga processer ...
     2015-09-21
px
> Älvdalen - nästa steg
     2015-04-07
px
> Mind the Gap!
     2015-02-11
px
> Trialog i Boden (2)
     2014-05-25
px
> Trialog i Älvdalen
     2013-09-23
px
> Trialog på nationell konferens
     2013-02-07
px
> Fortsatt Ö-viksprocess
     2013-01-08
px
> Alla Dalarnas KF
     2012-09-25
px
> "Att mötas" i Skövde
     2012-04-19
px
> Trialog i Uppsala
     2012-04-14
px
> Trialog i Övik
     2012-04-07
px
> Implementering i Skövde
     2012-03-13
px
> Hela havet stormar i KF...
     2012-01-27
px
> "Klockrena möten" i Dalarna
     2011-11-08
px
> Att göra rätt - Gbg! (2)
     2011-10-17
px
> Strategiskt i Gävleborg
     2011-10-16
px
> Boråspaletten färgar ledningen
     2011-10-13
px
> Trialog i Skövde
     2011-10-12
px
> Fortbildning för Ungdomsstyrelsen
     2011-02-24
px
> Trialog och Dalarnas beslutsfattare
     2011-02-09
px
> Trialog i Gävleborg
     2011-02-08
px
> Film om DIMPA i Dalarna
     2011-01-21
px
> Borås - Årets ungdomskommun 2010
     2010-12-04
px
> "Representing Sweden..."
     2010-12-03
px
> Ungdomsstyrelsen anlitar Trialog
     2010-11-10
px
> Möten i Borås
     2010-11-09
px
> Id├ębärare i Borås implementering
     2010-10-04
px
> Film om elevledda utvecklingssamtal
     2010-06-24
px
> Borås "dialog om dialog"
     2010-06-11
px
> Strategiskt i Dalarna
     2010-04-28
px
> Strategiska steg i Borås
     2010-03-04
px
> Region Dalarna och Trialog
     2010-02-15
px
> TRISS!!!
     2009-09-24
px
> Trialog på Akademiska Sjukhuset
     2009-09-06
px